طراحی سایت
X

Project details

Khoramshahr Mosque Holly defense museum 3D mapping

3D Building projection mapping technology is used to show khoramshahr’s occupation; defenders’ resistance and khoramshahr’s liberation in the Holy Defense Museum of Tehran

In the museum the 3D mapping technology is used to show khoramshahr’s occupation; defenders’ resistance and khoramshahr’s liberation.

the film is projected on the wall of khoramshahr’s mosque at nights when there is ceremony. 3D projection any method of mapping three-dimensional points to a two-dimensional plane. As most current methods for displaying graphical data are based on planar two-dimensional media.

  • LOCATION : Tehran - Iran
  • CLIENT :
  • :
  • NBR LUMENS : 80,000 Lumen
  • NBR DAYS : Permanent installation
Ali Qapu Gate Projection Mapping مشاهده پروژه قبلی
Tiba2 Interior 360 degree imaging مشاهده پروژه بعدی